Årets "SHANTYKORÅR" nærmer seg slutten og vi ser fram til nye utfordringer i 2020. Vi kommer tilbake med info om dette når vi har ting klart, men det vil bli mange anledninger å høre og se oss neste år.