Ombord på Statsraad Lehmkuhl ved Bryggen I Bergen.