Tide Mannskor har blitt til Bergen Shantykor !

Sjøfartsbyen Bergen har fått sitt shantykor som har som målsetting å representere byen og navnet med stor stolthet og sangglede. På Tide Mannskor sitt ekstraordinære årsmøte 11.desember ble det enstemmig besluttet å endre koret sitt navn til Bergen Shantykor.
Bakgrunnen for dette er at koret ønsker å profilere seg som et kor for hele Bergen og omegn. Koret ønsker å underholde et stort publikum med sitt store sang repertoar og sin smittende sangglede.
Bergen Shantykor som pr dags dato teller 60 medlemmer og 1 æresmedlem ønsker å fremstå som et professjonelt kor med høy kvalitet.
 
Dirigent for Bergen Shantykor er Helge Riise som i tillegg til å ha det kunstneriske ansvaret for koret også skriver arrangementer til de fleste av korets sanger.
I tillegg til sjømannsviser har Bergen Shantykor på sitt repertoar viser fra Irland, countrysanger og Bergenssanger.
Koret har bl.a. som målsetting å delta på maritime festivaler både i innland og utland, men vil også sette opp sine egne programmer med opptreden både lokalt i Bergen og i distriktene.
 
Koret øver hver torsdag kl.18:30-21:00 på Kyrkjekrinsen skole og nye medlemmer til koret er hjertelig velkommen til sang og moro og et kjempefint kormiljø.
 
Interesserte kan finne mye gøy informasjon om koret på korets facebookside:
 
eller på korets offentlige gruppeside på facebook:
 
Vår epost adresse er: bergenshantykor@gmail.com
 

"VI GJØR VESTLANDET GØYERE"

 
leder for Bergen Shantykor