Renate Hjelvik.

Renate har skrive tekstar store delar av livet.
Synga og dansa har ho gjort
nesten sia ho byrja å gå. Dansa var ofte lika naturleg som å gå,
kor Mora alltid sa:"Da e jo umuleg for deg å gå normalt
øve golvet eller gjennom ei dør!" ;)