Audun Trygve Olsen
28. november 2015 · Bergen
Takk for suveren oppvisning på julebordet til Mowinckelpensjonistene fredag kveld. Bare godord å høre. Takk for flott innsats.