Den ramsalte gjengen drar til Samfunnshuset Skogen - Sletta på Radøy den1 april 2017 og underholder med Cabareten "Cigarettes and whiskey and wild, wild women"