Om oss

Historikk

Sjøfartsbyen Bergen har fått sitt shantykor som har som målsetting å representere byen og navnet med stor stolthet og sangglede. På Tide Mannskor sitt ekstraordinære årsmøte 11.desember ble det enstemmig besluttet å endre koret sitt navn til Bergen Shantykor.

Bakgrunnen for dette er at koret ønsker å profilere seg som et kor for hele Bergen og omegn. Koret ønsker å underholde et stort publikum med sitt store sang repertoar og sin smittende sangglede.
Bergen Shantykor som pr. dags dato teller 55 medlemmer og 1 æresmedlem ønsker å fremstå som et profesjonelt kor med høy kvalitet.

Dirigent for Bergen Shantykor er Helge Riise som i tillegg til å ha det kunstneriske ansvaret for koret også skriver arrangementer til de fleste av korets sanger.
I tillegg til sjømannsviser har Bergen Shantykor på sitt repertoar viser fra Irland, countrysanger og Bergenssanger.
Koret har bl.a. som målsetting å delta på maritime festivaler både i innland og utland, men vil også sette opp sine egne programmer med opptreden både lokalt i Bergen og i distriktene.

Koret øver hver torsdag kl.18:30-21:00 på ÅSANE KULTURHUS

Interesserte kan finne mye gøy informasjon om koret på korets facebookside:

Vår epost adresse er: bergenshantykor@gmail.com

"VI GJØR VESTLANDET GØYERE"

Bergen Shantykor
Søk
Driftes av Styreportalen AS